skip to Main Content
INNEHÅLL

1. UPPGIFTER OM INFORMATION

I enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i lag nr 15/1999 av den 13 december, skydd av personuppgifter (nedan kallad LOPD), informerar vi exakt och exakt om de uppgifter som du lämnat via formulären för detta ändamål på vår hemsida eller någon annan kanal för att samla dem, liksom de som genereras under deras förhållande till vårt företag, kommer att behandlas på filer GOLOSINAS ansvar VIDAL SA, vederbörligen anmält till det spanska dataskyddsmyndighetens allmänna register med syfte att upprätthålla och följa av tjänsten mottagare förhållandet med vår organisation och tjänster härledda därifrån. På samma sätt informerar vi i enlighet med bestämmelserna i LOPD och lag 34/2002 av den 11 juli Informationssamhället och elektronisk handel (nedan kallad LSSI -CE) att data kan användas för att skicka kommersiell kommunikation och tillstånd till vårt företag via telefon, vanlig post, fax, e-post eller medel för elektronisk kommunikation. På samma sätt informerar vi dig om att dina uppgifter kommer att överföras i alla fall där det är nödvändigt för utveckling, genomförande och kontroll av relationen mellan tjänstemottagaren med vår organisation eller i fall där det är tillåtet med en lagstiftning med lag och i kraft särskilt när det gäller ett av följande antaganden:

a) Behandling eller överföring som syftar till att uppfylla ett legitimt intresse hos den registeransvarige eller den förvärvare som omfattas av denna regel.

b) Behandling eller överföring av data som är nödvändig för regulatorn uppfyller en tull som infört denna regel

 

2. UTTALANDE AV SAMMANSÄTTNING

Samtycke till behandling av data för de syften som beskrivs i föregående stycke ska betalas genom att markera den lämpliga rutan för detta ändamål på vår hemsida.

 

3. OBLIGATORISKA DATA ANMÄRKT

Slutförandet av allt och vart och ett av fälten på formulären för detta ändamål på vår hemsida är obligatorisk (annars är obligatoriska fält markerade med en asterisk). Vägran att tillhandahålla data skulle innebära att det är omöjligt att upprätthålla och respektera tjänsteförhållandeförhållandet med vår organisation, eftersom de är nödvändiga för tillhandahållande av tjänster i samband med detta.

 

4. START DATA KVALITET

Tjänsten mottagaren är ensam ansvarig för noggrannheten i de uppgifter som tillhandahålls, GOLOSINAS VIDAL SA, i god tro som en enda tjänsteleverantör. Om tjänstemottagaren lämnar falsk information eller tredje part utan ditt samtycke, är de personligen ansvariga för VIDAL GOLOSINAS SA, som berörs eller är intresserad, spanska dataskyddsmyndigheten och, i förekommande fall, de regionala myndigheterna dataskydd, ansvaret som följer av omständigheterna. Systemskydd av personuppgifter, i enlighet med organisk lag 15/1999 av den 13 december och kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, godkännande av förordningarna om genomförande av det godkänns. VIDAL GOLOSINAS SA samlar inte data från personer under fjorton år via deras hemsida. I händelse av att en person under fjorton år lämnar sina uppgifter genom de formulär som tillhandahålls för detta ändamål på vår hemsida eller någon annan kanal för att samla dem, ska omedelbart förstöras samtidigt som de är medvetna om sådan omständighet. För att följa bestämmelserna i artikel 4.3 i LOPD godkänner tjänstemottagaren att anmäla GOLOSINAS VIDAL SA, ändringar som uppstår i dina uppgifter, så att de svarar sanningsenligt i sin nuvarande situation hela tiden.

 

5. MONITORING TOOLS NAVIGATION

Vår webbplats kan använda spårningsverktyg som bläddrar igenom den och mottagarens IP-adress, för att förbättra och säkerställa tillhandahållande av tjänster och teknisk drift av dem.

 

6. PRINCIP FÖR DATASÄKERHET

VIDAL GOLOSINAS SA har åtagit sig att fullgöra sina skyldigheter med avseende på vår sekretessskyldighet i fråga om personuppgifter och skyldigheten att hålla dem och vidta alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för uppgifter om karaktärsarbetare som undviker förändringar, förlust, behandling eller obehörig åtkomst, med hänsyn till teknikens tillstånd, datans art och de risker som den utsätts för, oavsett om det beror på mänsklig handling eller fysiska medel eller naturligt förekommande enligt avdelning VIII i kungligt dekret 1720/2007 av 21 december, genom vilket godkänns tillämpningsförordningen av samma organiska lag 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter

 

7. ÖVERSÄTTNING AV RÄTTIGHETER

Enligt bestämmelserna i dataskyddslagen och kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, genom vilket godkänner förordningen om genomförande av den, kan tjänstemottagaren när som helst utöva sin rätt till tillgång, rättelse, upphävande och invändning före person som ansvarar för behandlingen eller bifogar en kopia av ditt ID-dokument.

 

8. ARCHIVE MANAGER ELLER PROCESSING

Filhanteraren eller behandlingen ansvaras av GOLOSINAS VIDAL SA, med adress : 

Avda. Gutierrez Mellado, S / N 30500 Molina de Segura , Murcia . Spain.

Back To Top