skip to Main Content
INNEHÅLL

Vi har investerat för framtiden!

-Genom att bygga den största solenergi-anläggningen för egenkonsumtion i regionen Murcia, Spanien.

-Med över 14 000 m2 solpaneler (vilket är mer än 7000 solpaneler), skapar vi en än mer hållbar och miljövänlig produktion, vilket gör att vi minskar våra CO2 utsläpp med hela 1.700 ton per år.

-All vår energi vi använder är även 100% återanvändningsbar…….

Back To Top