skip to Main Content
INNEHÅLL

Familjen Vidal grundade sitt godisföretag år 1963 i den spanska byn Molina de Segura. De hade ett tydligt mål – att tillfredsställa konsumenters behov över hela världen. 

Med detta som en ständigt närvarande inriktning blev Vidal snart ett pionjärföretag vad gäller tillverkning och marknadsföring av konfektprodukter.

Sedan det grundades för 50 år sedan har företaget varit engagerat i forskning och utveckling av nya produkter som ett identitetstecken i sin strävan mot förträfflighet. Men det är inte företagets enda identitetstecken. Bakom framgången för denna konfektfamilj ligger också dess kreativitet, ett starkt internationellt fokus och grundarnas vågade och djärva karaktär.

Slide_007

Detta ständiga och förlängda engagemang har lett till att Vidal har blivit industriledande på nationell nivå, där det har ett distributionsnät med över 350 000 försäljningsställen. Det är också ett av de mest innovativa företagen och har en ständigt växande närvaro utanför Spaniens gränser. 

Närmare bestämt utgör internationell försäljning för närvarande två tredjedelar av Vidals totala omsättning.  Som ett resultat av denna världsomfattande expansion, har företaget också ett eget försäljnings- och logistikteam i Storbritannien och har nyligen grundat dotterbolag i USA  (Vidal Candies USA, Inc.), Tyskland (Vidal Deutschland GmbH), Frankrike (Vidal France, SARL), Italien (Vidal Italy , Srl), Portugal (Dutlim Food Product, Lda) och Vidal Scandinavia AB.

Dessutom har detta familjeföretag alltid styrts av en organisation som drivs av hårt arbete och vars kännetecken är tre obestridliga och icke-avsägbara premisser: kvalitet, innovation och företagskultur.  

Idag är Vidal ett av de ledande företagen i sin bransch och har uppnått internationellt erkännande. Den dröm Vidal-familjen hade för 50 år sedan har förverkligats.

Slide_001
Back To Top