skip to Main Content
INNEHÅLL

VIDAL GOLOSINAS S.A. informerar härmed om sin integritetspolicy som tillämpas på personliga uppgifter. Användningen av webbplatsen www.vidalscandinavia.com innebär inte att användaren måste ge någon information om sin identitet, och varje besök ska inte vara associerat med en specifik användare av företaget. Om användaren tillhandahåller personuppgifter ska dessa uppgifter samlas in och användas i enlighet med de begränsningar och rättigheter som anges i dataskyddsbestämmelserna.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Identitet: VIDAL GOLOSINAS S.A.

Skatte ID. Kod: A30017438

Postadress: Avda. Gutiérrez Mellado, s / n, 30500 Molina De Segura (MURCIA)

Telefon: +34 968647111, E-postadress: rgpd@vidal.es

Vilket är syftet att behandla dina personuppgifter?

Inom VIDAL GOLOSINAS S.A. använder vi våra personuppgifter uteslutande för att svara på de ansökningar som adresseras av webbplatsen.

Om du registrerar dig som en vanlig kund eller om du ger oss ditt samtycke till att skicka dig kommersiell information ska vi använda dina personuppgifter för att hålla dig informerad om nya tjänster och / eller produkter.

Vilken är legitimationen för behandlingen av våra personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personliga uppgifter är svaret på de samråd som gjorts via webbplatsen, vilket innebär att den berörda parten på begäran av den berörda parten ansöker om förhandlingsåtgärder.

Återbetalning av kommersiell information baseras på det berättigade intresset eller till och med efter samtycke från den berörda parten.

Vilka mottagare ska meddelas sina personuppgifter?

De personliga uppgifterna får inte lämnas till tredje part förutom rättsligt genomförande.

Hur länge ska vi behålla dina personuppgifter?

Uppgifterna ska hållas under den tid som krävs för att kunna svara på alla samråd och under tiden begär inte den berörda parten uttrycklig undertryckande.

Vilka är dina rättigheter när du har gett oss dina personliga uppgifter?

Varje person har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dem eller inte. De intresserade personerna har rätt att få tillgång till deras personliga uppgifter samt att begära korrigering av eventuella felaktiga uppgifter eller i förekommande fall att begära undertryckandet, bland annat av att dessa uppgifter inte är nödvändiga för syftet de samlades in mer. Skicka ett e-postmeddelande som bifogar en kopia av ditt ID. Kort till rgpd@vidal.es

Under vissa omständigheter ska de som är intresserade kunna begära begränsning av behandlingen av deras personliga uppgifter, i vars fall vi bara ska behålla dem för att utöva eller försvara alla anspråk.

Du kan när som helst motsätta sig betalning av kommersiell kommunikation, både via post och via elektroniska medel från länken som spelats in i själva kommunikationen. Vi ska sluta skicka information till dig inom kortast möjliga tidsram efter ditt påpekande.

Kom ihåg att du kan lämna in ett krav innan korrespondentens kontrollmyndighet.

Hur fick vi dina personliga uppgifter?

De personliga uppgifter vi behandlar har lämnats direkt till oss av den berörda personen via de olika formulär som finns tillgängliga på webbplatsen.

Vi ska endast behandla identifieringsuppgifter och elektronisk post.

Back To Top