skip to Main Content
INNEHÅLL

2013

Företagets anläggning har för närvarande en yta på 115 000 kvadratmeter, varav 45 000 inhyser kompletta produktionslinjer med specifik intern teknologiutveckling. Förutom detta tillämpar dess lager- och distributionscenter de mest avancerade logistikmetoderna och stödjer innovativa lösningar som garanterar maximal lönsamhet och effektivitet.

Dess produktutbud, vars katalog inkluderar över 1 500 referenser, är en av de största och mest omfattande i världen. Vidal har en produktionskapacitet på 500 miljoner enheter per dag och har i genomsnitt 500 skickliga anställda under året.

Dess nationella distributionsnät når runt 350 000 försäljningsställen. Företaget har också ett eget försäljnings- och logistikteam i Storbritannien och dotterbolag i USA  (Vidal Candies USA, Inc.), Tyskland (Vidal Deutschland GmbH), Frankrike (Vidal France, SARL), Italien (Vidal Italy , Srl), Portugal (Dutlim Food Product, Lda) och Sverige (Vidal Scandinavia AB).

Back To Top