skip to Main Content
INNEHÅLL

1997

Vidal blir det första företaget att få utmärkelsen ISO 9001, vilket är en tydlig avspegling dess engagemang för produkternas kvalitet, samt standarder för hälsa och säkerhet.

Back To Top