skip to Main Content
INNEHÅLL

1989

År 1989 genomförde man omfattande investeringar på produktionslinjerna och andra anläggningar, som ett resultat av företagets progressiva utveckling. Dessa nya ansträngningar ledde till en större internationell närvaro och en förstärkning av den ledande ställningen på den spanska marknaden. 

Back To Top