skip to Main Content
INNEHÅLL

1980

På 80-talet var Vidal först med att tillämpa militär teknologi för affärsyften, i sökningen efter nya produktionsprocesser.   Företaget lyckades tillämpa denna teknologi på sina torkkammare som används för godistillverkningen.

Back To Top